Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo dự hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Quyết 13-NQ/TƯ về phát triển KTTT tỉnh Kon Tum

Ngày 24/5, tại Kon Tum, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng đoàn công tác tham dự hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và sơ kết phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 do đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị
Theo báo cáo tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh có 178 tổ hợp tác, 108 HTX và 01 Liên hiệp HTX; trong đó có 99 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 bao gồm 05 quỹ TDND; số thành viên tại các HTX, liên hiệp HTX là 8.988 thành viên; tổng vốn hoạt động, giá trị tài sản là 252.155 triệu đồng; tổng doanh thu là 14.040 triệu đồng; tổng lợi nhuận là 2.340 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động trong khu vực KTHT, HTX là 46 triệu đồng.
Các HTX đã và đang có sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động hợp tác, ngày càng năng động năng động hơn với cơ chế thị trường, chủ động trong tổ chức sản xuất.
Nhìn chung, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết đến nay, các HTX trên địa bàn tỉnh đã thay đổi với diện mạo mới, phát huy nội lực, phấn đấu vươn lên, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động. Một số HTX nông nghiệp đã khắc phục khó khăn, đóng góp công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, tạo sự liên kết giữa HTX và thành viên, có thị trường đầu ra khá ổn định.
Khu vực KTTT tỉnh Kon Tum đã hình thành các mô hình HTX kiểu mới, thực hiện khá tốt các chức năng hợp đồng cung ứng dịch vụ đầu vào, thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa.
Các HTX hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng, phát triển và đạt hiệu quả tốt. Các chỉ tiêu về giá trị kinh tế, thu nộp ngân sách, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho thành viên và người lao động; đóng góp chung vào nền kinh tế của tỉnh và khẳng định nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đảm bảo an sinh xã hội địa phương.
Tuy nhiên, KTTT tỉnh Kon Tum còn chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa phát huy hết được nội lực của các HTX. Nhiều HTX còn thiếu vốn, thiếu nhân lực trẻ chất lượng cao, đóng góp GRDP trên địa bàn tỉnh của khi vực kinh tế tập thể còn thấp so với các lĩnh vực khác.
Để tiếp tục thúc đẩy khu vực KTTT phát triển, Kon Tum đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 319 Tổ hợp tác, 210 HTX, 01 Liên hiệp HTX, trong đó có khoảng 110 HTX nông nghiệp. Đến năm 2030 phấn đấu đạt mục tiêu 417 tổ hợp tác, 330 HTX, 2 liên hiệp HTX.
UBND tỉnh Kon Tum đưa ra kiến nghị, đề xuất Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà HTX đang gặp phải; các bộ, ngành cấp kinh phí hỗ trợ các HTX trong công các tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trựo cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại; đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ, thành viên HTX…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế hợp tác xã và triển vọng mới của các hợp tác xã; các hợp tác xã phát triển tương đối đồng đều trên các lĩnh vực; người dân nắm bắt chủ trương, chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã; quy mô bình quân của các hợp tác xã được mở rộng, chất lượng được nâng cao…
Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo chỉ ra, về xu hướng, các hợp tác xã phải phát triển theo chuỗi giá trị. Vì vậy, tỉnh cần đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể để phát triển về chất lượng của các hợp tác xã trên địa bàn; đồng thời khẳng định, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ưu tiên một số mô hình, vốn, công nghệ cho, đầu ra sản phẩm… cho hợp tác xã ở tỉnh.
Đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Kon Tum
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, kinh tế hợp tác xã ở tỉnh có những đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm ở nông thôn…
Nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW, đồng chí Y Mửi đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền kinh tế tập thể, hợp tác xã, mô hình hợp tác xã kiểu mới; các hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới; Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy vai trò của mình đối với việc tham gia tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn…
Một số hình ảnh tại hội nghị:
Quang cảnh hội nghị
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền