HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN “Xây dựng mô hình Hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại 1 số làng nghề chế biến nông, lâm sản phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng”

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường – Viện trưởng Viện phát triển kinh tế phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng ngày 28/5/2019, tại Hà Nội, Viện phát triển kinh tế hợp tác tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình Hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại 1 số làng nghề chế biến nông, lâm sản phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng” với mục đích: Phổ biến, quán triệt về mục đích, yêu cầu, nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể cũng như yêu cầu tất cả các thành viên trong Ban chủ nhiệm, các đơn vị và các cá nhân được phân công nêu cao trách nhiệm tham gia thực hiện dự án.

Tham dự Hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường – Viện trưởng Viện phát triển kinh tế hợp tác; Ban chủ nhiệm dự án; Lãnh đạo Liên minh hợp tác xã 3 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh; Đại diện Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sau khi Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường – Viện trưởng Viện phát triển kinh tế hợp tác phát biểu khai mạc Hội nghị; Tiến sĩ Phan Vĩnh Điển – Chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch và phân công nhiệm vụ thực hiện dự án; Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án, để từ đó tìm ra được phương hướng, giải pháp khắc phục góp phần hoàn thiện các nội dung của Dự án đạt chất lượng cao.

Tiến sĩ Phan Vĩnh Điển – Chủ nhiệm Dự án báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện Dự án

Kết luận tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường – Viện trưởng Viện phát triển kinh tế hợp tác cảm ơn sự có mặt của các đại biểu đồng thời mong muốn trong quá trình thực hiện Dự án, các thành viên tham gia cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi được phân công từng công việc cụ thể để việc hoàn thành Dự án đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế