Khảo sát Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Lập – Phú Thọ để Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Hình ảnh tại buổi khảo sát

Căn cứ vào hồ sơ lựa chọn trong Bước 1 của Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ, ngày 08/05/2019, Tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Hữu Nga, Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác làm trưởng đoàn chủ trì buổi khảo sát Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Lập, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Tham dự buổi khảo sát có các đại diện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ; phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Lập; Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Lập và các thành viên Tổ công tác số 1.

Trong buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Lập báo cáo về tình hình tổ chức, bộ máy, hoạt động và đề xuất nhu cầu hỗ trợ của Hợp tác xã, các đại biểu căn cứ vào các quy định của Nhà nước và của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao đổi, tham vấn, đánh giá các nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện và các nội dung Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương theo Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Các đại biểu tham dự đều thống nhất: Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Lập đủ điều kiện, tiêu chí tham gia xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Lập tham gia sản xuất kinh doanh là gà. Đây là sản phẩm chủ lực của xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, số lượng gà của HTX khoảng 15000 con trong đó đặc biệt có giống gà chín cựa nổi tiếng. Với việc chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật và định hướng phát triển thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, năm 2018 HTX đạt doanh thu trên 2,4 tỷ đem lại thu nhập cho người lao động 5 triệu – 7 triệu đồng/tháng. Đây là một sản phẩm có tiềm năng phát triển kinh tế cho địa bàn xã nói riêng và toàn huyện Yên Lập nói chung, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên trong HTX.

Kết luận tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Hữu Nga, Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Trưởng đoàn công tác nhất trí với các ý kiến của đại diện tham gia buổi khảo sát đã phát biểu đồng thời đề nghị chính quyền địa phương ủng hộ, có thêm chính sách hỗ trợ Hợp tác xã khi tham gia xây dựng mô hình; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ tư vấn, hướng dẫn Hợp tác xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ; Tổ công tác phối hợp với Hợp tác xã lập báo cáo kết quả khảo sát và xây dựng Dự án xây dựng Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Lập sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm gà chủ lực của địa phương trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện Dự án trong năm 2019.

Tin bài: Nguyễn Thị Tuyết

 

 

 

 

Tin liên quan