Khảo sát xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại Bắc Giang

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi  gía trị  năm 2020, căn cứ vào hồ sơ lựa chọn trong Bước 1 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, ngày 04/6/2020, Tổ công tác của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng ,Viện Phát triển kinh tế hợp tác làm trưởng đoàn đã có  buổi khảo sát thực tế tại Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Yên Thế (phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Tham dự buổi khảo sát có các đại diện: Liên minh Hợp tác xã Bắc Giang; Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế; Phó chủ tịch UBND xã Phồn Xương; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Yên Thế và các thành viên Tổ công tác.

Hình ảnh buổi khảo sát

Trong buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Yên Thế báo cáo về tình hình tổ chức, bộ máy, hoạt động và đề xuất nhu cầu hỗ trợ của Hợp tác xã, các đại biểu căn cứ vào các quy định của Nhà nước và của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao đổi, tham vấn, đánh giá các nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện và các nội dung Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương theo Quyết định số 284/QĐ-LMHTXVN của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Các đại biểu tham dự đều thống nhất: Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Yên Thế đủ điều kiện, tiêu chí tham gia xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Yên Thế tham gia sản xuất kinh doanh là gà đồi và các sản phẩm từ gà. Đây là sản phẩm chủ lực của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Với việc chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật và định hướng phát triển thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, năm 2019 HTX đạt doanh thu 3.211,6 tỷ đồng. Đây là sản phẩm có tiềm năng phát triển kinh tế cho địa bàn xã nói riêng và toàn huyện Yên Thế nói chung, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên trong HTX.

Kết luận tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Trưởng đoàn công tác nhất trí với các ý kiến của đại diện tham gia buổi khảo sát đã phát biểu đồng thời đề nghị chính quyền địa phương ủng hộ, có thêm chính sách hỗ trợ Hợp tác xã khi tham gia xây dựng mô hình; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang tư vấn, hướng dẫn Hợp tác xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ; Tổ công tác phối hợp với Hợp tác xã lập báo cáo kết quả khảo sát và xây dựng Dự án  Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Yên Thế sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm gà chủ lực của địa phương trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện Dự án trong năm 2020.

                                                                                 Tin bài và ảnh: Đỗ Hà Linh

Tin liên quan