Khảo sát xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại Tuyên Quang

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi  gía trị  năm 2020, căn cứ vào hồ sơ lựa chọn trong Bước 1 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang, ngày 12/6/2020, Tổ công tác của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Nga, Phó Viện trưởng,Viện Phát triển kinh tế hợp tác làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế tại Hợp tác xã nông lâm nghiệp Phúc Sơn (thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Tham dự buổi khảo sát có các đại diện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang; Trưởng phòng nông nghiệp huyện Chiêm Hóa; Phó chủ tịch UBND xã Phúc Sơn; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã nông lâm nghiệp Phúc Sơn và các thành viên Tổ công tác.

Hình ảnh buổi khảo sát

Trong buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông lâm nghiệp Phúc Sơn báo cáo về tình hình tổ chức, bộ máy, hoạt động và đề xuất nhu cầu hỗ trợ của Hợp tác xã, các đại biểu căn cứ vào các quy định của Nhà nước và của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao đổi, tham vấn, đánh giá các nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện và các nội dung Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương theo Quyết định số 284/QĐ-LMHTXVN ngày ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Các đại biểu tham dự đều thống nhất: Hợp tác xã nông lâm nghiệp Phúc Sơn đủ điều kiện, tiêu chí tham gia xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã nông lâm nghiệp Phúc Sơn tham gia sản xuất kinh doanh là lạc và các sản phẩm từ lạc. Đây là sản phẩm chủ lực của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Với việc chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật và định hướng phát triển thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, sản phẩm của HTX được Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Tuyên Quang chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là sản phẩm có tiềm năng phát triển kinh tế cho địa bàn xã nói riêng và toàn huyện Chiêm Hóa nói chung, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên trong HTX.

Kết luận tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Hữu Nga, Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Trưởng đoàn công tác nhất trí với các ý kiến của đại diện tham gia buổi khảo sát đã phát biểu đồng thời đề nghị chính quyền địa phương ủng hộ, có thêm chính sách hỗ trợ Hợp tác xã khi tham gia xây dựng mô hình; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tư vấn, hướng dẫn Hợp tác xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ; Tổ công tác phối hợp với Hợp tác xã lập báo cáo kết quả khảo sát và xây dựng Dự án Hợp tác xã nông lâm nghiệp Phúc Sơn sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm lạc chủ lực của địa phương trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện Dự án trong năm 2020.

                                                                                Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Tuyết

Tin liên quan