NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ VIỆT CƯỜNG SẢN XUẤT, KINH DOANH GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ MIẾN DONG TẠI TỈNH BẮC KẠN

Sáng ngày 25/9/2019 tại UBND xã Lạng San, tỉnh Bắc Kạn,Viện Phát triển kinh tế hợp tác đã cùng Tổ công tác số 1 và  với Liên minh Hợp t ác xã tỉnh Bắc Kạn tổ chức  hội nghị nghiệm thu và bàn giao kết quả xây dựng mô hình Hợp tác xã Việt Cường phát  triển sản xuất , kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực miến dong tại xã Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự có các đồng chí:  Nguyễn Mạnh Cường, Viện Trưởng Viện Phát triển kinh tế- Phó Tổ trưởng Thường trực Tổ công tác  số 1 của Liên minh Hợp  tác xã Việt Nam, Dương Văn Huấn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn- Tổ phó Tổ công tác số 1; đại diện lãnh đạo UBND huyện Na Rì, UBND xã Lạng San, Hội đồng quản trị và thành viên của Hợp tác xã Việt Cường, đại diện  một số cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin.

Tại hội nghị, đại diện Tổ công tác đã báo cáo quá trình thực hiện dự án xây dựng mô hình Hợp tác xã Việt Cường phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị miến dong- sản phẩm chủ lực của địa phương theo đúng các nội dung đã được Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt.

Phát biểu tại hội nghị, các đai biểu đều đánh giá cao các nội dung dự án đã triển khai, hỗ trợ Hợp tác xã Việt Cương là có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, cụ thể:  dự án đã tư vấn giúp Hợp tác xã hoàn thiện điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh và sắp xếp lại tổ chức hoạt động, nhân sự của Hợp tác xã đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và phù hợp với thực tiễn của Hợp tác xã Việt Cường; đánh giá được tiềm năng, nhu cầu của thị trường miếm dong ở trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn để Hợp tác xã định hướng phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường; các hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dương nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động của Hợp tác xã rất thiết thực; những kiến thức bồi dưỡng đã được cán bộ áp dụng vào thực tiễn hoạt động của Hợp tác xã có kết quả;  hoạt động bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường trong sản xuất, chế biến miếm dong đã được các cải thiện rõ dệt hơn, hiệu quả hơn… Đặc biệt, dự án đã hỗ trợ  Hợp tác xã Việt Cường đầu tư một số máy cán sợi miến, máy hút bột, máy lọc bột, mô tơ công suất lớn và thiết bị lò sấy công nghệ kỹ thuật mới đã được Hợp tác xã Việt Cường đưa vào sử dụng  giúp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, chế biến miếm dong của Hợp tác xã và của các thành viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị – giám đốc Hợp tác xã Việt Cường, những nội dung dự án hỗ trợ là rất quý, thiết thực, Hợp tác xã  hạch toán vào tài sản không chia của Hợp tác xã  để phục vụ chung cho cộng đồng thành viên; nhờ sự hỗ trợ của Dự án, dự  kiến trong những năm tới, doanh thu và thu nhập của Hợp tác xã và của thành viên sẽ tăng khoảng 5-7% so với năm 2018. Hiện nay, sản phẩm miếm dong của Hợp tác xã Việt Cường đã có thương hiệu và đang được thị trường trong tỉnh và một số tỉnh bạn tiêu thụ rất mạnh. Hợp tác xã đã ký kết với một số đơn vị, nhà  phân phối ở tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Hải Dương thu mua, tiêu thụ  trong 3 năm tới. Hợp tác xã đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục quan tâm và hỗ trợ thêm cơ sở vật chất, đặc biệt việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi  để tạo điều kiện hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực miến dong trong những năm tới.

Chủ tịch UBND xã Lạng San cho rằng, Hợp tác xã Việt Cường hoạt động hiệu quả, sẽ giúp tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và các hộ trồng dong riềng và  sản xuất bột dong, góp phần quan trọng vào giảm tỷ lệ hộ nghèo và tham gia thiết thực vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lang San- xã còn nhiều khó khăn của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn, các cấp ủy, chính quyền của địa phương đã phối hợp với Viện Phát triển kinh tế hợp tác và tổ công tác hoàn thành tốt các nội dung của dự án và đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi, giúp đỡ Hợp tác xã Việt Cường quản lý, sử dụng các cơ sở vật chất đã được dự án hỗ trợ hiệu quả, đúng quy định  của nhà nước. Đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Cạn tiếp tục hỗ trợ để Hợp tác xã Việt  Cường phát triển  sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương hiệu quả, trở thành địa chỉ để tuyên truyền, nhân rộng.

Tại hội nghị các đại biểu thống nhất ký biên bản nghiệm thu các kết quả dự án và bàn giao cho Hợp tác xã Việt Cường quản lý, sử dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành viên và cộng đồng./.

Tin bài: Hương Thủy, Trưởng phòng Khoa học 

Tin liên quan