Tổ công tác số 1 khảo sát Hợp tác xã để lựa chọn Xây dựng Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại Hà Nam

08/04/2019

Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện dự án Xây dựng mô hình Hợp tác xã  (HTX) sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương năm 2019. Căn cứ vào hồ sơ sơ tuyển chọn bước 1 của Liên minh HTX tỉnh Hà Nam, ngày 8/4,  Tổ công tác số 1 do TS. Nguyễn  Mạnh Cường, Viện Trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác- Tổ Phó Trường trực Tổ công tác làm trưởng đoàn chủ trì buổi  khảo sát  Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ninh ( xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Tham dự buổi khảo sát có các đại diện: Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Lục, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Bình Lục, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Ninh, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ninh và các thành viên Tổ công tác số 1.

Sau khi  nghe  ý kiến phát biểu của Trưởng đoàn, đại diện Tổ công tác  và  nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ninh báo cáo về tổ chức, bộ máy, hoạt động và đề xuất kiến nghị của Hợp tác xã, các đại biểu  căn cứ vào các quy định của Nhà nước và của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao đổi, tham vấn, đánh giá các nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện và các nội dung Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ  lực của địa phương theo Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Các đại biểu tham dự đều thống nhất: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An  Ninh đủ điều kiện, tiêu chí tham gia xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An  Ninh tham gia sản xuất kinh doanh là chuối ngự và bí đỏ. Đây là hai  sản phẩm chủ lực của xã An Ninh và huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, có diện tích sản xuất vào khoảng 250ha, sản lượng khoảng 300-400 tấn, đầu ra tương đối ổn định. Tổ chức bộ máy của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ninh đảm bảo đủ năng lực điều hành. HTX đã thực hiện tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012. Các nội dung  dự án hỗ trợ  Hợp tác xã khi tham gia xây dựng mô hình gồm: tổ chức nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường; tư vấn giúp việc triển khai hoạt động, điều hành, xây dựng phương án SXKD hiệu qủa, đúng Luật HTX năm 2012; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn, dạy nghề cho người lao động trực tiếp; hỗ trợ đầu vào phục vụ sản xuất, chế biến như máy móc, thiết bị; được hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, học tập kinh nghiệm, v.v…. là rất cần thiết.

TS.Nguyễn Mạnh Cường, Viện Trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Tổ phó Thường trực Tổ công tác số 1 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam- Trưởng đoàn công tác nhất trí với các ý kiến của đại diện tham gia buổi khảo sát đã phát biểu đồng thời đề nghị chính quyền địa phương ủng hộ, có thêm chính sách hỗ trợ  Hợp tác xã khi tham gia xây dựng mô hình; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam tư vấn, hướng dẫn Hợp tác xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ; Tổ công tác phối hợp với Hợp tác xã lập báo cáo kết quả khảo sát và xây dựng Dự án xây dựng Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ninh thành mô hình Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương là chuối ngự và bí đỏ trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện Dự án trong năm 2019.

 Tin bài và ảnh: Đỗ Thị Thúy

Tin liên quan