VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHỦ LỰC GẠO TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương, ngày 14- 08-2019, Viện Phát triển kinh tế hợp tác phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Điện Biên và Hợp tác xã nông nghiệp công  ngjeej cao Bản Mé tổ chức Hội thảo : “Đánh giá tiềm năng thị trường trong nước và xuất khẩu đối với sẩn phẩm chủ lực gạo Điện Biên”

Tham dự Hội thảo có ông Phí Văn Dương,  Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Điện Biên; ông Phạm Đình Lai -Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên;ông Ngô Xuân Chinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên; bà Lò Thị Vân – Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa; Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các thành viên của HTX nông nghiệp công nghệ cao Bản Mé và một số HTX, DN có liên  kết, tiêu thụ gạo của HTX Bản Mé trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá được tiềm năng phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo, nhu cầu thị trường để định hướng xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực. Các ý kiến thảo luận tập trung vào một số nội dung như: thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo tại HTX nông nghiệp công nghệ cao Bản Mé; Phân tích những thuận lợi, khó khăn, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo trên địa bàn tỉnh nhằm đưa ra các giải pháp chủ yếu để phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gạo.

Hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển và tiêu thụ sản phẩm gạo như: tập trung chỉ đạo sản xuất dồn thửa có quy mô lớn hơn để thuận tiện trong việc thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học; Khuyến cáo nông dân sử dụng phân hữu cơ vi sinh cải tạo đồng ruộng, tăng cường biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, SRI hạn chế tối đa lượng thuốc cỏ, thuốc BVTV xuống cánh đồng đảm bảo môi trường sinh thái. Thực hiện phục tráng và sản xuất giống có chất lượng như Bắc Thơm 7, IR64, Séng Cù ngay tại vùng Điên Biên; Cải tạo đất canh tác bền vững, bổ sung các nguyên tố trung, vi lượng còn thiếu do quá trình sản xuất không bền vững thời gian qua; Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi, tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp tạo ra các chuỗi liện kết, cung ứng sản phẩm Gạo nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm; Tiếp tục tập trung quảng bá xây dựng thương hiệu gạo Điện Biên, kết nối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, siêu thị để đưa sản phẩm Gạo có chất lượng đến với người tiêu dùng trong nước. Ngoài ra, cần tập trung nghiên cứu, định hướng sản xuất gạo theo các tiêu chuẩn hữu cơ, HACCP, tiêu chuẩn Global để hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài.

Kết thúc Hội nghị, ông Phí Văn Dương – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Điện Biên cảm ơn các ý kiến tham luận của các đại biểu và đề nghị nhóm thực hiện dự án và Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Bản Mé tiếp thu, đưa vào nội dung dự án để tiếp tục triển khai các hoạt động khác có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam./.

Nguyễn Thị Nghĩa – ICED

Tin liên quan