Triển khai xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Viện Phát triển kinh tế hợp tác tổ chức Hội nghị “Đánh giá tiềm năng sản xuất, tiêu thụ và kết nối cung cầu đối với sản phẩm chủ lực Thỏ thương hiệu”

Viện Phát triển kinh tế hợp tác tổ chức Hội nghị “Đánh giá tiềm năng sản xuất, tiêu thụ và kết nối cung cầu đối với sản phẩm chủ lực Thỏ thương hiệu”
Ảnh Hội nghị Sáng ngày 21/10/2020, tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Viện Phát triển kinh tế hợp tác tổ chức Hội nghị “Đánh giá tiềm năng sản xuất, tiêu thụ và kết nối cung cầu đối với sản phẩm chủ lực Thỏ thương hiệu”.... Xem thêm »

Khảo sát Hợp tác xã chè Nhật Thức (Thái Nguyên) để hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Khảo sát Hợp tác xã chè Nhật Thức (Thái Nguyên) để hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng, Trưởng đoàn công tác (đứng) phát biểu tạo buổi khảo sát Căn cứ vào hồ sơ lựa chọn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, ngày 27/05/2020, Tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Phát triển... Xem thêm »