BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ TẠI BÌNH PHƯỚC

Sáng ngày 29-12-2020, Viện Phát triển kinh tế hợp tác thuộc Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bình Phước tổ chức lễ bàn giao và nghiệm thu máy phát cỏ – giàn xịt hỗ trợ cho HTX Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại Thành Công ở ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

Viện Phát triển kinh tế hợp tác thuộc Liên minh HTX Việt Nam bàn giao và nghiệm thu máy phát cỏ, giàn xịt hỗ trợ cho HTX Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại Thành Công

Tháng 4-2020, Viện Phát triển kinh tế hợp tác được Liên minh HTX Việt Nam giao triển khai thực hiện hỗ trợ và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại 24 tỉnh, thành phố trong đó có Bình Phước. Liên minh HTX tỉnh Bình Phước đã lựa chọn và giới thiệu HTX Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại Thành Công tham gia dự án.

Sau 8 tháng triển khai, Viện Phát triển kinh tế hợp tác phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức tư vấn cho HTX Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại Thành Công một số nội dung như: Tư vấn hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động HTX; Tư vấn hoàn thiện điều lệ HTX; Tư vấn hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị; Xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của HTX…

Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị “Đánh giá tiềm năng sản xuất, tiêu thụ và kết nối cung cầu sản phẩm hạt điều tại tỉnh Bình Phước” nhằm đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hạt điều để xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị chủ lực là hạt điều.

Ngoài 2 nội dung trên, tham gia dự án, HTX Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại Thành Công còn được hỗ trợ vật chất gồm 65 máy phát cỏ Oshima, 3 giàn xịt thuốc, với tổng trị giá 321,9 triệu đồng. Trong đó Viện Phát triển kinh tế hợp tác hỗ trợ 320 triệu đồng, 1,9 triệu đồng còn lại do HTX đối ứng bằng kinh phí tự có.

Quang Thành – Kim Tinh

Tin liên quan