Đề tài KH cấp cơ sở

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, bảo quản và tiêu thụ Cam tại Nghệ An (Nghĩa Đàn – Vinh)

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, bảo quản và tiêu thụ Cam tại Nghệ An (Nghĩa Đàn – Vinh)
Sáng ngày 09 tháng 2 năm 2018, Viện phát triển kinh tế hợp tác tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, bảo quản và tiêu thụ Cam tại Nghệ... Xem thêm »

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị nhãn lồng gắn với mô hình HTX kiểu mới tại Hưng Yên”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị nhãn lồng gắn với mô hình HTX kiểu mới tại Hưng Yên”
Chiều ngày 08 tháng 02 năm 2018, Viện phát triển kinh tế hợp tác tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị nhãn lồng gắn với mô hình HTX kiểu mới tại Hưng Yên” do đồng chí... Xem thêm »

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
    Tiêu chuẩn GAP đối với định hướng sản xuất, chế biến nông sản của HTX nông nghiệp; thực trạng và giải pháp. Ngày 25/3/2016, Hội đồng khoa học của Viện Phát triển kinh tế hợp tác, Liên minh HTX Việt Nam, tiến hành đánh giá, nghiệm thu... Xem thêm »