Tin Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Hội thảo: “Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra”

Hội thảo: “Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra”
Chiều 12/10, Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề... Xem thêm »

Xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới

Xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới
Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hôm nay, ngày 6/7 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội... Xem thêm »

Hội nghị quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW, Nghị quyết 13-NQ/TW và thông tin thời sự: Tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh

Hội nghị quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW, Nghị quyết 13-NQ/TW và thông tin thời sự: Tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh
Chiều 10/5, Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW, Nghị quyết 13-NQ/TW và thông tin thời sự. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam báo cáo tại... Xem thêm »