Hội nghị, hội thảo

Viện phát triển kinh tế hợp tác làm việc với giám đốc chương trình FFD về kết quả phối hợp năm 2017 và đề xuất nội dung giai đoạn 2018-2020

Viện phát triển kinh tế hợp tác làm việc với giám đốc chương trình FFD về kết quả phối hợp năm 2017 và đề xuất nội dung giai đoạn 2018-2020
Ngày 18-4-2018, Viện phát triển kinh tế hợp tác (ICED) có buổi làm việc với Tổ chức Phát triển thực phẩm và lâm nghiệp Phần Lan FFD do bà Huvio Tiina, Giám đốc chương trình của FFD dẫn đầu đoàn công tác, nhằm đánh giá kết quả thực hiện... Xem thêm »

Hội thảo tăng cường tư vấn hỗ trợ HTX Lâm nghiệp

Hội thảo tăng cường tư vấn hỗ trợ HTX Lâm nghiệp
Sáng ngày 12/3, tại Hà Nội, Viện phát triển Kinh tế Hợp tác (ICED) tổ chức hội thảo trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho Liên minh HTX Việt Nam tham gia triển khai thực hiện chương trình quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng”. Đồng chí Nguyễn Đắc Thắng... Xem thêm »

Viện Phát triển kinh tế Hợp tác tổ chức Hội thảo: “Giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của các HTX khu vực ven biển miền Trung”

Viện Phát triển kinh tế Hợp tác tổ chức Hội thảo: “Giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của các HTX khu vực ven biển miền Trung”
  Ngày 22/12/2017 Tại Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa. Viện Phát triển kinh tế hợp tác tổ chức Hội thảo thành công nhân rộng mô hình “Thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của một số HTX khu vực ven biển miền Trung” . Đến... Xem thêm »

Hội thảo triển khai kế hoạch 2017 thuộc dự án:: “ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG”

Hội thảo triển khai kế hoạch 2017 thuộc dự án:: “ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG”
  Viện Phát triển kinh tế hợp tác được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao cho, phối hợp với Cơ quan phát triển thực phẩm và rừng Phần Lan (FFD) và các tổ chức có liên quan xây dựng triển khai  dự án: “Tăng cường năng lực... Xem thêm »

Hội thảo: Mô hình HTX trường học tại Đà Nẵng

Hội thảo: Mô hình HTX trường học tại Đà Nẵng
Ngày 5/3/2015, tại Tp Đà Nẵng, Viện phát triển Kinh tế hợp tác (ICED) đã phối hợp với tổ chức Socodevi tổ chức Hội thảo “Mô hình HTX trường học – kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn và triển vọng phát triển tại Việt Nam”. Phó Chủ tịch điều... Xem thêm »