Hội nghị, hội thảo

Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành viên HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Thọ”

Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành viên HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Thọ”
Ngày 19/9/2023 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ, Viện phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý,... Xem thêm »

Hội thảo Góp ý vào các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể cần sửa đổi bổ sung

Hội thảo Góp ý vào các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể cần sửa đổi bổ sung
Trong khuôn khổ đề tài “ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về kinh tế tập thể; Đề... Xem thêm »