HỘI THẢO “VẬN DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Viện Phát triển Kinh tế hợp tác đã tổ chức Hội thảo “Vận dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp”.

Tham dự Hội thảo có ThS. Nguyễn Hữu Nga – Phó Viện trưởng, Viện phát triển kinh tế hợp tác – Chủ trì Hội thảo, đại diện Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, Cục Phát triển HTX – Bộ Kế hoạch đầu tư, Lãnh đạo Liên minh HTX một số tỉnh, thành phố, các HTX nông nghiệp và các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực kinh tế tập thể.

Các đại biểu dự Hội thảo Hà Nội

Hội thảo nhằm báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của HTX trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó nhận ý kiến phản biện, đánh giá và góp ý từ các đại biểu để Đề tài tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các sản phẩm.

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày khái quát về nội dung nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của HTX trong sản xuất nông nghiệp, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của HTX nông nghiệp.

Cũng tại Hội thảo các đại biểu đã cho ý kiến về thực trạng tổ chức hoạt động của các HTX nông nghiệp và khả năng ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ; đánh giá được những khó khăn, cản trở và nguyên nhân trong việc ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của HTX nông nghiệp ở Việt Nam.

Bế mạc Hội thảo, ThS. Nguyễn Hữu Nga – Phó Viện trưởng, Viện phát triển kinh tế hợp tác đã tổng kết lại những nội dung và nhấn mạnh thành tựu của kinh tế chia sẻ. Đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội thảo để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của đề tài hiệu quả tốt nhất, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị đại biểu đã quan tâm và tham dự Hội thảo.

Hoa Sinh – Phòng QLKH