Liên hệ

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC

Địa chỉ: Tòa nhà Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu GIấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 62693396 – Fax: 024 6281262 – Email: vanphong@iced.vn