Tin hợp tác xã

Đưa cán bộ HTX sang Nhật để nâng cao năng lực

Đưa cán bộ HTX sang Nhật để nâng cao năng lực
Đề án thí điểm đưa thành viên HTXNN đi lao động nhằm nâng cao năng lực tại Nhật Bản được ra đời từ thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ… Hướng đến phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX hoạt động có hiệu... Xem thêm »

Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản

Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản
Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đang giúp các hợp tác xã (HTX) tạo ra khối lượng và chất lượng sản phẩm tốt hơn. Nhưng để tạo ra chuỗi giá trị cao và bền vững cho nông sản, liên kết sản xuất – tiêu thụ... Xem thêm »