Tin hợp tác xã

Một hợp tác xã phát triển rừng bền vững

Một hợp tác xã phát triển rừng bền vững
Với mục tiêu phát triển rừng theo hướng bền vững, Hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Thuận (xã Hiệp Thuận, Hiệp Đức, Quảng Nam) không những giúp cho người dân nâng cao được hiệu quả kinh tế từ rừng trồng mà còn đảm bảo được lợi ích về môi... Xem thêm »

Gỡ vướng để hợp tác xã phát triển

Gỡ vướng để hợp tác xã phát triển
Hợp tác xã (HTX) đang trở thành phương thức tổ chức sản xuất của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Sau gần 5 năm thực hiện Luật HTX (2012), mô hình kinh tế này có sự chuyển biến rõ... Xem thêm »

HTX gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng

HTX gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam luôn xác định khu vực kinh tế hợp tác (KTHT) nói chung và HTX nói riêng là một trong những đối tượng ưu tiên đầu tư tín dụng với nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ. Phát triển KTHT nòng cốt là... Xem thêm »