Tin hợp tác xã

Hợp tác xã của cử nhân Công nghệ sinh học

Hợp tác xã của cử nhân Công nghệ sinh học
Nhận thấy nhu cầu về thực phẩm sạch đang ngày càng lớn, Nguyễn Thanh Liêm đã từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để khởi nghiệp. Cùng những thành quả bước đầu, Liêm cũng thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Liêm Anh để... Xem thêm »