Tin hợp tác xã

Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã

Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã
Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.   Ảnh minh họa Trong đó, Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã năm... Xem thêm »