Tin hợp tác xã

Ưu tiên hỗ trợ HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Ưu tiên hỗ trợ HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CPngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Trong đó, về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, liên... Xem thêm »

HTX Thanh niên: Mô hình HTX sinh viên chuẩn thế giới

HTX Thanh niên: Mô hình HTX sinh viên chuẩn thế giới
Tháng 9/2011, Socodevi – một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ phong trào HTX thế giới của Canada – mang mô hình HTX trong trường học đến giới thiệu tại trường Đại học KH-XH&NV (ĐHQG Tp.HCM). Trải qua 4 năm thử nghiệm, HTX Thanh Niên (YouthCoop) – mô... Xem thêm »

Thúc đẩy tín dụng vào nông nghiệp, nông thôn

Thúc đẩy tín dụng vào nông nghiệp, nông thôn
Sau hai năm triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 55) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (NNNT), tính đến ngày 30-6-2017, dư nợ tín dụng NNNT đạt 1.188.075 tỷ đồng, tăng khoảng... Xem thêm »

Lý luận đầu tiên về HTX ở Việt Nam

Lý luận đầu tiên về HTX ở Việt Nam
Những tư tưởng, lý luận mang tính hệ thống đầu tiên về HTX được công bố tại Việt Nam trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Còn tổ chức đầu tiên chính thức mang tên HTX tại Việt Nam ra đời vào tháng 3/1948... Xem thêm »

Mô hình HTX bài bản và nhân văn

Mô hình HTX bài bản và nhân văn
Trong chuyến đi mới đây đến thăm HTX Mường Động, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng tuy mới qua 1 năm thành lập, tưởng chừng chỉ mới biết “lật ngang, lật ngửa” nhưng HTX đã tổ chức rất bài bản, khoa học và nhân văn,... Xem thêm »