Khảo sát Hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ – Hải Dương để Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Căn cứ vào hồ sơ sơ tuyển chọn bước 1 của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương, ngày 20/3/2019, Tổ công tác số 1 do TS. Nguyễn  Mạnh Cường, Viện Trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Tổ Phó Trường trực Tổ công tác làm trưởng đoàn chủ trì buổi  khảo sát Hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ, thôn Mạc Thủ, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Tham dự buổi khảo sát có các đại diện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương; Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Hà,; Chủ tịch UBND xã Liên Mạc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ và các thành viên Tổ công tác số 1.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Trưởng đoàn, đại diện Tổ công tác  và  nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ báo cáo về tổ chức, bộ máy, hoạt động và đề xuất kiến nghị của Hợp tác xã, các đại biểu căn cứ vào các quy định của Nhà nước và của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao đổi, tham vấn, đánh giá các nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện và các nội dung Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương theo Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc

Các đại biểu tham dự đều thống nhất: Hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ đủ điều kiện, tiêu chí tham gia xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã nông nghiệp sạch Nam Vũ tham gia sản xuất kinh doanh là ổi Thanh Hà. Đây là sản phẩm chủ lực của xã Liên Mạc và huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương có diện tích sản xuất vào khoảng 10ha ổi theo quy trình VietGap, hàng năm tiêu thụ 450 tấn ổi thương phẩm cho các hộ thành viên và các hộ nông dân trồng ổi trên địa bàn huyện Thanh Hà. Trái ổi là một trong những sản phẩm chủ lực của xã Liên Mạc.

TS. Nguyễn Mạnh Cường, Viện Trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Tổ phó Thường trực Tổ công tác số 1 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam- Trưởng đoàn công tác nhất trí với các ý kiến của đại diện tham gia buổi khảo sát đã phát biểu đồng thời đề nghị chính quyền địa phương ủng hộ, có thêm chính sách hỗ trợ Hợp tác xã khi tham gia xây dựng mô hình; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương tư vấn, hướng dẫn Hợp tác xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ; Tổ công tác phối hợp với Hợp tác xã lập báo cáo kết quả khảo sát và xây dựng Dự án xây dựng Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch Nam Vũ thành mô hình Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương là ổi trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện Dự án trong năm 2019.

Tin bài và ảnh: Lê Thị Hường

Tin liên quan