Tổ công tác số 1 khảo sát Hợp tác xã để lựa chọn Xây dựng Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại Lào Cai

16/05/2019

Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện dự án Xây dựng mô hình Hợp tác xã (HTX) sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương năm 2019. Căn cứ vào hồ sơ sơ tuyển chọn bước 1 của Liên minh HTX tỉnh Lào Cai, ngày 16/5, Tổ công tác số 1 do TS. Nguyễn  Mạnh Cường, Viện Trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác- Tổ Phó Trường trực Tổ công tác làm trưởng đoàn chủ trì buổi  khảo sát Hợp tác xã Tiên phong Mường Vi ( xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Tham dự buổi khảo sát có các đại diện: Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Bát Xát, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Vi, Chủ tịch Hội đồng quản trị và phó Giám đốc Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi và các thành viên Tổ công tác số 1.

TS. Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo buổi khảo sát

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Trưởng đoàn, đại diện Tổ công tác và  nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi báo cáo về tổ chức, bộ máy, hoạt động và đề xuất kiến nghị của Hợp tác xã, các đại biểu căn cứ vào các quy định của Nhà nước và của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao đổi, tham vấn, đánh giá các nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện và các nội dung Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương theo Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Các đại biểu tham dự đều thống nhất: Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi đủ điều kiện, tiêu chí tham gia xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi tham gia sản xuất kinh doanh là gạo Séng Cù. Đây là sản phẩm chủ lực của xã Mường Vi và huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, có diện tích sản xuất vào khoảng 160ha, sản lượng một năm hai vụ trên 600 tấn thóc nguyên liệu, đầu ra tương đối ổn định. Tổ chức bộ máy của Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi đảm bảo đủ năng lực điều hành. HTX đã thực hiện tổ chức theo Luật HTX năm 2012. Các nội dung dự án hỗ trợ Hợp tác xã khi tham gia xây dựng mô hình gồm: tổ chức nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường; tư vấn giúp việc triển khai hoạt động, điều hành, xây dựng phương án SXKD hiệu quả, đúng Luật HTX năm 2012; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn, hỗ trợ đầu vào phục vụ sản xuất, chế biến như máy móc, thiết bị; được hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đăng ký mã vạch, học tập kinh nghiệm, v.v…. là rất cần thiết.

TS. Nguyễn Mạnh Cường, Viện Trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Tổ phó Thường trực Tổ công tác số 1 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam- Trưởng đoàn công tác nhất trí với các ý kiến của đại diện tham gia buổi khảo sát đã phát biểu đồng thời đề nghị chính quyền địa phương ủng hộ, có thêm chính sách hỗ trợ Hợp tác xã khi tham gia xây dựng mô hình; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai tư vấn, hướng dẫn Hợp tác xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ; Tổ công tác phối hợp với Hợp tác xã lập báo cáo kết quả khảo sát và xây dựng Dự án xây dựng Hợp tác xã Tiên Phong Mường Vi thành mô hình Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương là gạo Séng Cù trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện Dự án trong năm 2019.

Phòng thông tin Thư viện và Hợp tác quốc tế

Tin liên quan