Khảo sát Hợp tác xã chè Nhật Thức (Thái Nguyên) để hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng, Trưởng đoàn công tác (đứng) phát biểu tạo buổi khảo sát

Căn cứ vào hồ sơ lựa chọn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, ngày 27/05/2020, Tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác làm trưởng đoàn thực hiện chuyến khảo sát tại Hợp tác xã chè Nhật Thức (xóm Khuôn, xã Phục Linh, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Tham dự buổi khảo sát có các đại diện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên; Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ; Chủ tịch UBND xã Phục Linh; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã chè Nhật Thức và các thành viên Tổ công tác số 1.

Trong buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã chè Nhật Thức báo cáo về tình hình tổ chức, bộ máy, hoạt động và đề xuất nhu cầu hỗ trợ của Hợp tác xã, các đại biểu căn cứ vào các quy định của Nhà nước và của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao đổi, tham vấn, đánh giá các nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện và các nội dung Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương theo Quyết định số 284/QĐ-LMHTXVN của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Các đại biểu tham dự đều thống nhất: Hợp tác xã chè Nhật Thức đủ điều kiện, tiêu chí tham gia xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã chè Nhật Thức tham gia sản xuất kinh doanh là chè nõn cao cấp. Đây là sản phẩm chủ lực của xã Phục Linh, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, tổng số diện tích chè của các thành viên HTX và hộ nông dân liên kết là 100ha, trong đó có 10ha trồng theo tiêu chuẩn VietGap. Với việc trồng, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật và định hướng phát triển thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Năm 2019, HTX đạt doanh thu gần 3,2 tỷ đồng đem lại lợi nhuận khoảng 204 triệu đồng. Đây là một sản phẩm có tiềm năng phát triển kinh tế cho địa bàn xã nói riêng và toàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên trong HTX.

Kết luận tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Trưởng đoàn công tác nhất trí với các ý kiến của đại diện tham gia buổi khảo sát đã phát biểu đồng thời đề nghị chính quyền địa phương ủng hộ, có thêm chính sách hỗ trợ Hợp tác xã khi tham gia xây dựng mô hình; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tư vấn, hướng dẫn Hợp tác xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ; Tổ công tác phối hợp với Hợp tác xã lập báo cáo kết quả khảo sát và xây dựng Dự án xây dựng Hợp tác xã chè Nhật Thức sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chè nõn cao cấp chủ lực của địa phương trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện Dự án trong năm 2020.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Nghĩa

Tin liên quan