Khảo sát xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị năm 2020 tại tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ vào hồ sơ tuyển chọn bước 1 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh, ngày 21/5/2020, Tổ công tác do ông Nguyễn Hữu Nga, Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác làm trưởng đoàn chủ trì buổi  khảo sát Hợp tác xã Chăn nuôi Thỏ Nhật Việt Bắc Ninh, thôn Phúc Lộc, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tham dự buổi khảo sát có các đại diện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh; Phó Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quế Võ; Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong; Hội đồng quản trị Hợp tác xã Chăn nuôi thỏ Nhật Việt Bắc Ninh và các thành viên của Tổ công tác.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Trưởng đoàn, đại diện Tổ công tác và nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Chăn nuôi thỏ Nhật Việt Bắc Ninh báo cáo về tổ chức, bộ máy, hoạt động và đề xuất kiến nghị của Hợp tác xã, các đại biểu căn cứ vào các quy định của Nhà nước và của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao đổi, tham vấn, đánh giá các nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện và các nội dung Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương.

Các đại biểu tham dự đều thống nhất: Hợp tác xã Chăn nuôi thỏ Nhật Việt Bắc Ninh đủ điều kiện, tiêu chí tham gia xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã Chăn nuôi thỏ Nhật Việt Bắc Ninh tham gia sản xuất kinh doanh là Thỏ thương phẩm. Hiện nay, HTX Chăn nuôi thỏ Nhật Việt Bắc Ninh đang thực hiện chăn nuôi giống thỏ New Zealand với quy mô 1200m2 tương đương với số lượng 5000 con. Đây là một sản phẩm có tiềm năng phát triển kinh tế cho địa bàn xã nói riêng và toàn tỉnh Bắc Ninh nói chung, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên trong HTX.

Kết luận tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Hữu Nga, Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Trưởng đoàn công tác nhất trí với các ý kiến của đại diện tham gia buổi khảo sát đã phát biểu đồng thời đề nghị chính quyền địa phương ủng hộ, có thêm chính sách hỗ trợ Hợp tác xã khi tham gia xây dựng mô hình; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh tư vấn, hướng dẫn Hợp tác xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ; Tổ công tác phối hợp với Hợp tác xã lập báo cáo kết quả khảo sát và xây dựng Dự án xây dựng Hợp tác xã Chăn nuôi thỏ Nhật Việt Bắc Ninh thành mô hình Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương là Thỏ thương phẩm trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện Dự án trong năm 2020.

Tin bài và ảnh: Đỗ Mai Phương

Tin liên quan