Mời tham gia làm phóng sự phát triển hợp tác xã lâm nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu!

Để chuẩn bị cho Hội thảo quốc gia về “Hợp tác xã và hộ lâm nghiệp quy mô nhỏ tham gia phát triển lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nghèo bền vững vùng nông thôn Việt Nam: Chính sách – giải pháp – Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam” vào cuối tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội.

Dự án 8701 “Hướng tới phục hồi lâm nghiệp nhỏ ở Việt Nam”, Viện Phát triển kinh tế hợp tác mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia làm phóng sự (video) về “Vai trò của hợp tác xã lâm nghiệp trong việc phát triển rừng và chống biến đổi khí hậu”.
– Nội dung: theo kịch bản phóng sự. Trong đó, có lời bình và hình ảnh minh họa về tình hình phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ lâm nghiệp nhỏ ở Việt Nam trong những năm gần đây; Vai trò và những đóng góp của các hợp tác xã lâm nghiệp và hộ lâm nghiệp nhỏ trong phát triển rừng và chống biến đổi khí hậu; một số hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA), Viện Phát triển kinh tế hợp tác (ICED), … và logo của các nhà tài trợ, gồm: FFD, EU, Agricord, IFAD cùng tiêu đề của phóng sự với thời lượng của video từ 15-17 phút.
– Ngôn ngữ trong video được thực hiện bằng tiếng Việt Nam.
– Kinh phí: 20.000.000đồng, gồm: xây dựng, hoàn thiện kịch bản; hoàn thiện phóng sự ( video) có đủ nội dung theo kịch bản đã được lãnh đạo ICED phê duyệt. Sản phẩm là 03 đĩa DVD có nội dung như kịch bản đã được ICED phê duyệt.
– Thủ tục: Tổ chức, cá nhân sau khi được lựa chọn, ICED sẽ ký hợp đồng thuê khoán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền.
– Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 0h ngày 28 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào 17h00′ ngày 02 tháng 8 năm 2022.
Địa chỉ đăng ký: Viện Phát triển kinh tế hợp tác (ICED), số 6, phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Email: Longhvtttt@gmail.com.

Trân trọng thông báo!

Tin liên quan