NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Bà Phạm Thị Hoa Sinh, Chủ nhiệm Đề tài (đứng) báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề tài

Chiều ngày 27 tháng 02 năm 2018, tại Hà Nội, Viện Phát triển Kinh tế hợp tác tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu tác động đến sự hình thành và phát triển Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã. Đề xuất các giải pháp phát triển Hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả” do Thạc sĩ Phạm Thị Hoa Sinh làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài: “Nghiên cứu tác động đến sự hình thành và phát triển Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã. Đề xuất các giải pháp phát triển Hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả” được triển khai thực hiện năm 2018 với mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận về Hợp tác xã kiểu mới, hoạt động hiệu quả; Nghiên cứu, làm rõ những yếu tố tác động đến hình thành và phát triển Hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012; Đề xuất được những giải pháp thiết thực, mang tính đột phá để đẩy mạnh thành lập và phát triển hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả cao, mang lại nhiều lợi ích cho thành viên và xã hội.

Quá trình triển khai thực hiện, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau: (i) Đánh giá được Tổng quan về tình hình phát triển Hợp tác xã từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực đến nay; (ii) Đánh giá tác động của Luật HTX năm 2012 vào quá trình phát triển của các Hợp tác xã từ năm 2013 đến nay; (iii) Đề xuất các giải pháp thiết thực để phát triển Hợp tác xã kiểu mới  hoạt động hiệu quả; (iv) Hỗ trợ thí điểm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng Thạch Sơn – tỉnh Phú Thọ nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao sự cố gắng của chủ nhiệm đề tài và nhóm cán bộ, chuyên gia tham gia thực hiện đề tài đã bám sát các nội dung của đề tài đã được phê duyệt, tổ chức triển khai  đúng tiến độ và có kết quả.

Tuy nhiên, các thành viên trong Hội đồng cũng đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng, sâu sắc, cụ thể, chi tiết từ hình thức đến nội dung của báo cáo, góp phần cho việc chỉnh sửa báo cáo được hoàn thiện để chuẩn bị cho việc bảo vệ nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành được hiệu quả hơn.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã bỏ phiếu, đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài với 100% phiếu đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu cấp cơ sở:

Ông Lê Thế Cương – phản biện 1 phát biểu

Ông Dương Tuấn Cương – Ủy viên phát biểu

Phòng Thông tin – Thư viện và Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan