VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC DỰ KIẾN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

Ngày 26/9/2019, tại Hà Nội, Viện phát triển kinh tế hợp tác tổ chức gặp mặt một số nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong các  ngành, lĩnh vực để  xin ý kiến về việc thành lập Hội đồng  của các chuyên gia, nhà khoa học để tư vấn, hỗ trợ Viện tổ chức triển khai có hiệu quả hơn các hoạt động của Viện; tham gia góp ý cho dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng của Viện và mời tham gia Hội đồng.

TS. Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện phát triển kinh tế hợp tác chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự có Luật sư Nguyễn Xuân Hiên, nguyên Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; GS.TS. Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam; PGS. TS.Đỗ Minh Cương, Giảng viên Cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội;  PGS. TS Chu Tiến Quang, nguyên Trưởng ban Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu và quản lí kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  PGS.TS. Sử Thanh Long, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Thịnh, nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ  cùng  các nhà quản lý, nhà khoa học khác.

Mục tiêu của buổi gặp mặt là Viện Phát triển kinh tế hợp tác muốn thành lập một Hội đồng, gồm các các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia trong các ngành, lĩnh vực khác nhau, có tâm huyết với sự nghiệp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở Việt Nam để tư vấn, hỗ  trợ và tham gia tổ chức triển khai thực hiện các  chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Phát triển kinh tế hợp tác đã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao hiệu quả hơn. Dự kiến lấy tên là Hội đồng  Cố  vấn Viện Phát triển kinh tế hợp tác.

Tại buổi gặp mặt, các nhà khoa học, các nhà quản lý đều bày tỏ ủng hộ và đánh giá cáo việc Viện thành lập Hội đồng này, nhưng các nhà khoa học, nhà quản lý đề nghị nên chọn tên Hội đồng  phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng, có thể là Hội đồng Chuyên gia, Hội đồng tư vấn phát triển kinh tế hợp  tác, HTX; Hội đồng Viện hoặc Hội đồng  khoa học mở rộng của Viện,v,v….không nên lấy tên là Hội đồng Cố vấn; đồng thời các nhà khoa học, nhà quản lý đã góp ý vào dự thảo Quy chế tổ chức,hoạt động của Hội đồng;  gợi ý, giới thiệu thêm một số nhà quản lý, nhà khoa học đang công tác hoặc đã từng công tác trong các ngành, lĩnh vực có nhiều tổ hợp tác, HTX đang hoạt động như nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải, xây dựng, khoa học, công nghệ….để Viện mời tham gia Hội đồng này.

Kết thúc buổi gặp mặt, TS. Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn các nhà khoa học , các nhà quản lý đã tới dự buổi gặp mặt và đóng góp những ý kiến quý báu cho Viện Phát triển kinh tế hợp tác. Sau buổi gặp mặt này, Viện Phát triển kinh tế hợp tác sẽ xác định tên Hội đồng và hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng gửi xin ý kiến thêm các nhà quản lý, nhà khoa học để sớm quyết định thành lập Hội đồng này./.

Tin bài: Hương Thủy, Trưởng phòng Khoa học

Tin liên quan