Viện phát triển kinh tế hợp tác làm việc với giám đốc chương trình FFD về kết quả phối hợp năm 2017 và đề xuất nội dung giai đoạn 2018-2020

Ngày 18-4-2018, Viện phát triển kinh tế hợp tác (ICED) có buổi làm việc với Tổ chức Phát triển thực phẩm và lâm nghiệp Phần Lan FFD do bà Huvio Tiina, Giám đốc chương trình của FFD dẫn đầu đoàn công tác, nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và các nội dung đề xuất cho giai đoạn 2018 – 2020.

Trước đó, đoàn đã được đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp và trao đổi một số nội dung liên quan. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh, đây là một dự án có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực đối với Liên minh Hợp tác xã các cấp và các HTX, tổ hợp tác, thành viên đang hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm lâm nghiệp, tăng thu nhập từ rừng và phát triển bền vững. Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao sự hợp tác giữa Viện phát triển kinh tế hợp tác với Tổ chức phát triển thực phẩm và rừng của Phần Lan (FFD) và Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và sẽ ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Viện để tổ chức thực hiện thành công dự án được phía FFD hỗ trợ.

Viện phát triển kinh tế hợp tác được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao phối hợp với Tổ chức phát triển thực phẩm và rừng của Phần Lan (FFD) chuẩn bị, xây dựng dự án hỗ trợ hợp tác xã (HTX) lâm nghiệp tham gia quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Năm 2017, được sự hỗ trợ của FFD, Viện đã phối hợp với Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) triển khai các hoạt động theo nội dung hai bên đã thống nhất và xây dựng dự án: “Tăng cường năng lực cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham gia triển khai thực hiện chương trình quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng” nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hợp tác xã lâm nghiệp thực hiện Chương trình quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 83/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi các đại biểu được nghe đại diện ICED báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện năm 2017 và các nội dung chính của văn kiện Dự án giai đoạn 2018-2020. Bà Huvio Tiina, giám đốc chương trình của FFD và ông Recharrd Laity, chuyên gia của Tổ chức cấp chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) đánh giá cao sự nỗ lực của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do ICED chủ trì đã phối hợp với VAFS và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai tốt các nội dung đã thảo thuận và đề xuất được văn kiện dự án cho giai đoạn 2018-2020 đầy đủ, khả thi. Hiện nay, FFD, PEFC, VAFS đang phối hợp với Tổ chức Nông- Lương (FAO) của Liên Hợp quốc xây dưng dự án “ Nâng cao năng lực cho các chủ hộ rừng nhỏ ở Việt Nam” có thể sẽ hợp nhất các dự án liên quan vào Dự án lớn này để xin kinh phí tài trợ.

Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng cảm ơn sự có mặt của bà Huvio Tiina, giám đốc chương trình của FFD, nhóm các chuyên gia cũng như những đóng góp bổ ích của các đại biểu trong buổi làm việc. Trên cơ sở đó, Viện cũng sẽ tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện báo cáo Dự án trình các cơ quan có liên quan tài trợ kinh phí./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Phòng Thông tin – Thư viện