Viện Phát triển kinh tế hợp tác tổ chức Hội nghị “Đánh giá tiềm năng sản xuất, tiêu thụ và kết nối cung cầu đối với sản phẩm chủ lực Thỏ thương hiệu”

Ảnh Hội nghị

Sáng ngày 21/10/2020, tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Viện Phát triển kinh tế hợp tác tổ chức Hội nghị “Đánh giá tiềm năng sản xuất, tiêu thụ và kết nối cung cầu đối với sản phẩm chủ lực Thỏ thương hiệu”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện Viện Phát triển kinh tế, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Ninh, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện Quế Võ, UBND xã Châu Phong và Ban quản trị, thành viên HTX chăn nuôi thỏ Nhật Việt và một số HTX khác trong tỉnh.

Hội nghị với mục tiêu đánh giá tiềm năng phát triển và tiêu thụ đối với sản phẩm chủ lực thỏ thương phẩm và nhu cầu thị trường để định hướng xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm là thỏ thương phẩm. tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ Thỏ thương phẩm, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai, nhân rộng mô hình; nhất là vấn đề về vốn, quỹ đất để xây dựng trang trại, và vấn đề liên kết bao tiêu sản phẩm…Đồng chí Phạm Minh Hiền – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh đã chia sẻ những định hướng và các giải pháp xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị tại địa phương…Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã đi thăm thực tiễn trang trại chăn nuôi thỏ của HTX tại xã Châu Phong.

Ảnh khu nuôi thỏ của HTX

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ – Trưởng phòng Quản lý khoa học Viện phát triển kinh tế hợp tác đã tổng kết các ý kiến đánh giá tiềm năng phát triển và tiêu thụ đối với sản phẩm chủ lực thỏ thương phẩm và nhu cầu thị trường, từ đó  định hướng xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm  thỏ, đồng chí đề nghị Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh và chính quyền địa phương trên cơ sở thế mạnh của địa phương để nhân rộng mô hình, đảm bảo cung, cầu cho đối tác, đặc biệt  là công ty Nippon Zoki Nhật Bản – là đối tác quan trọng hiện đang bao tiêu sản lượng thỏ rất lớn và ổn định, đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ cho HTX  Nhật Việt vay vốn,  mở rộng quỹ đất xây dựng thêm trang trại phát triển đàn thỏ, xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho thành viên HTX. Đề nghị Ban quản trị HTX tiếp tục xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian tới để phù hợp với nhu cầu thị trường, tăng cường mối liên kết với thành viên, người lao động, các doanh nghiệp cung ứng và bao tiêu sản phẩm, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững./.

Tin liên quan