Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo dự Tổng kết 15 năm thực hiện NQ 13 về KTTT tại Đăk Lăk

Sáng 22/5, tại Đăk Lăk, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng đoàn công tác tham dự hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 của hội nghị TW5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Cường- Phó Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk; đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng- Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk; đại diện Ban kinh tế Trung ương; Bộ Kế hoạch- Đầu tư; Bộ NN&PTNT; Lãnh đạo VP, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam; Liên minh HTX tỉnh Đăk Lăk; đại diện các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, thị xã và đại diện một số HTX tại địa phương.

Theo báo cáo của tỉnh Đăk Lăk, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 5000 tổ hợp tác, 459 HTX và 03 liên hiệp HTX, 12 Quỹ TDND; với khoảng 60.000 thành viên. Số lượng lao động làm việc trong khu vực HTX, tính đến cuối năm 2018 là 10.000  lao động; lợi nhuận bình quân đạt 185 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân thành viên HTX là 30 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Trần Quốc Cường- Phó Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng một số HTX đã tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tận dụng lao động địa phương, năng lực tài chính, phát triển ngành nghề mới, từng bước nâng cao đời sống thành viên, tăng tích lũy cho HTX, điển hình như: HTX nông nghiệp Tân Lập; HTX dịch vụ nông nghiệp thống nhất; HTX Quyết Thắng; HTX NN Nhân An; HTX NN Quân Vương ký kết với Công ty thức ăn chăn nuôi với giá vật tư ưu đãi, đang triển khai xây dựng điểm giết mổ, nuôi gà an toàn sinh học theo tiêu chuẩn Vietgap…
Sau 15 triển khai Nghị quyết, KTTT của tỉnh Đăk Lăk phát triển đúng hướng, có chuyển biến tốt. Tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để từng bước hoàn thiện nền KTTT, cụ thể hoàn thành 100% chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012; đưa tỷ lệ HTX khá giỏi đạt 50%; đóng góp 13% GDP của tỉnh; số HTX thành lập mới tăng mạnh với nhiều ngành nghề; góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống thành viên, đóng góp vào quá trình phát triển KT-XH, ổn định chính trị, xây dựng NTM.

Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng- Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk

Tuy nhiên, khu vực KTTT của Đăk Lăk còn không ít khó khăn, trình độ năng lực quản lý HTX còn hạn chế; khó khăn về huy động vốn vay; đa phần các HTX mới thực hiện được dịch vụ đầu vào; cơ sở vật chất, khoa học công nghệ còn thô sơ; khả năng tìm kiếm thị trường thấp; chưa sự liên kết chặt chẽ giữa các HTX; cán bộ theo dõi về HTX là kiêm nhiệm…
Để tiếp tục tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Đăk Lăk đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, phấn đấu hàng năm thành lập mới 25 HTX trở lên, có khoảng 500 HTX hoạt động ổn định, thu hút 10.000 thành viên tham gia, với 20.000 lao động làm việc trong HTX.

Cùng với đó, Đăk Lăk cũng đưa ra kiến nghị đề xuất Chính phủ xem xét tăng mức hỗ trợ, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh Tây Nguyên đề xây dựng NTM, đầu tư phát triển HTX; có hướng giải quyết với những HTX nợ đọng ngừng hoạt động không có khả năng trả nợ.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao báo cáo của hội nghị và ghi nhận những kết quả đạt được của khu vực KTTT tỉnh Đăk Lăk.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo cũng chia sẻ những kinh nghiệm phát triển HTX trong nước và trên thế giới, từ đó đề nghị đề nghị Đăk Lăk xây dựng chiến lược phát triển KTTT tỉnh trong 10 năm tới phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Nhà nước.

Cùng với đó, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị Đăk Lăk cần phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị; xây dựng mô hình hỗ trợ nông dân thông qua HTX- làm điểm ở một số vùng; tạo lập cơ sở hạ tầng và ruộng đất; áp dụng khoa học công nghệ và phát triển mạnh thương mại điện tử…

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền