Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tham dự Đại hội đại biểu thành viên Ngân hàng Hợp tác xã

Ngày 29/3, tại Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2018.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước- Đào Minh Tú; Lãnh đạo một số vụ, cục của NHNN và đại diện các chi nhánh NHHT và các QTDND.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Theo báo cáo tại đại hội, đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn hoạt động của NHHT là 33.724 tỷ đồng, tăng 12,77% so với 31/12/2017; Tổng dư nợ cho vay là 23.875 tỷ đồng, tăng 15,9% so với 31/12/2017, trong đó dư nợ cho vay các QTDND là 7.429 tỷ đồng; dư nợ cho vay doanh nghiệp và cá nhân là 16.446 tỷ đồng.
Báo cáo cũng cho thấy, các sản phẩm cho vay đối với QTDND cũng đa dạng, phong phú như; cho vay mở rộng tín dụng, NHHT đã tích cực hỗ trợ vốn cho các QTDND nhằm tăng cường hoạt động cho vay hỗ trợ thành viên. Doanh số cho vay xử lý khó khăn tạm thời về thanh khoản trong năm 2018 là 515 tỷ đồng.
Năm 2018, công tác xử lý nợ xấu của NHHT cũng được đẩy mạnh. Định hướng mục tiêu của năm 2019, NHHT tiếp tục thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của hệ thống QTDND, triển khai các chức trách, nhiệm vụ của đơn vị đầu mối trong liên kết hệ thống; Thực hiện mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và NHNN, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm đáp ứng vốn phát triển kinh tế và phục vụ đời sống khu vực nông nghiệp.

Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu tăng trường so với năm 2018: Huy động vốn tăng từ 15-20%; về tăng trưởng tín dụng: Cho vay QTDND tăng trưởng từ 15-20%; cho vay doanh nghiệp và cá nhân tăng trưởng từ 5-10%. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ; trong đó tập trung triển khai chương trình kiểm tra, rà soát chất lượng tín dụng tại các chi nhánh, khống chế tỷ lệ nợ xấu dưới 2,0% tổng dư nợ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng bằng khen cho các đồng chí trong Ban lãnh đạo NHHT

Đánh giá cao NHHT với vai trò là đầu mối đã hỗ trợ cho các QTDND thành viên, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, NHHT đã có sự điều hòa trong hệ thống, nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, mang lại sự hiệu quả cho hoạt động của các thành viên và thu hút được thêm nhiều thành viên mới.
Với những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Ngọc Bảo mong muốn, để hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”  mong rằng NHHT và các QTDND tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhằm thúc đẩy liên minh hợp tác xã, các QTDND phát triển.
Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết trên, sẽ tiến tới sửa Luật Hợp tác xã, do đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam rất mong NHHT và QTDND tích cực tham gia đóng góp ý kiến để có một Luật hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, thời gian tới Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục triển khai thành lập các mô hình HTX, hỗ trợ đào tạo, vay vốn ngân hàng, có quỹ hỗ trợ phát triển cho các mô hình hoạt động. Trong đó, chú trọng đến sự liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm. Đơn cử chuỗi nuôi cá ở Sông Đà (Hòa Bình), các HTX nuôi, còn các DN thu mua, chế biến. “Mong rằng, tới đây NHHT cùng chúng tôi thiết kế cơ chế tín dụng cho phù hợp, hỗ trợ tích cực cho các HTX và DN” – Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nói và cho rằng, cùng với đó tiếp tục minh bạch HTX, kết nối qua hệ thống CNTT, cung ứng các dịch vụ về xây dựng cơ bản, cung ứng pháp lý, cung cấp thông tin thị trường…

Đoàn chủ tịch Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NHHTX đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, biểu dương những kết quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ, nhân viên NHHT đã đạt được trong năm 2018
Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối kết nối hệ thống QTDND trong việc cho vay, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn nhàn rỗi giữa các QTDND, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện các quy định về an toàn… của các QTDND…
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền