HỘI THẢO KHOA HỌC: “PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI GẮN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG KHU VỰC TÂY BẮC”

  Sáng ngày 26/8, tại thành phố Lào Cai, Viện Phát triển kinh tế hợp tác tổ chức hội thảo khoa học: “Phát triển HTX kiểu mới gắn với phát triển văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng khu vực Tây Bắc” nhằm mục đích lấy ý kiến trao đổi, góp ý của các nhà khoa học để qua đó hoàn thiện đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu, xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc”.

             Tham dự hội thảo có lãnh đạo Viện Phát triển kinh tế hợp tác; đại điện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai; đại diện các ban của Liên minh HTX Việt Nam; đại diện các huyện thuộc tỉnh Lào Cai; Liên minh HTX tỉnh Lai Châu; đại diện một số HTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai cùng một số chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực văn hóa và kinh tế tập thể.

            Hội thảo khoa học đã tập trung làm rõ các nội dung như: Định hướng phát triển HTX sản xuất kinh doanh gắn với du lịch văn hóa cộng đồng trên địa bàn tỉnh; các cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích HTX sản xuất kinh doanh gắn với phát triển văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng; thuận lợi và khó khăn của HTX khi tham gia phát triển văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng; những vấn đề bất cập khi xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với du lịch cộng đồng. Qua đó, đưa ra được các giải pháp phát triển mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực Tây Bắc.

            Hội thảo cũng đã được nghe các ý kiến tham luận, báo cáo chuyên đề cũng như ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, lãnh đạo các sở ngành, Liên minh HTX Việt Nam về việc nghiên cứu và xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng.

           Tiếp thu những ý kiến phát biểu của các đại biểu và các chuyên gia, thay mặt lãnh đạo Viện Phát triển Kinh tế hợp tác, bà Nguyễn Thị Thủy – chủ nhiệm đề tài, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Viện Phát triển kinh tế hợp tác cảm ơn, hoan nghênh sự có mặt của các nhà khoa học, đại diện của các sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai; đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, đại diện các HTX cũng như những đóng góp bổ ích của các đại biểu trong buổi Hội thảo. Trên cơ sở đó, Viện Phát triển kinh tế hợp tác sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ ích để hoàn thiện đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo: