Khảo sát, lựa chọn hợp tác xã tham gia mô hình chuỗi giá trị năm 2018 tại Bắc Giang

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Tổ công tác số 2, do Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện phát triển kinh tế hợp tác – Phó Tổ trưởng Thường trực dẫn đầu đoàn công tác cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo huyện Lục Ngạn, Chủ tịch UBND xã Hồng Giang và đại diện các cơ quan có liên quan đã đến làm việc và khảo sát tại Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân trên địa bàn xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, trong khuôn khổ thực hiện các nội dung của Đề án “Xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị” với mục tiêu nhằm nâng cao thu nhập của thành viên và người lao động.

Tại buổi làm việc, đại diện Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân (HTX nông nghiệp Hồng Xuân) đã báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã trong năm qua và dự kiến đầu tư trong năm 2018. Hiện nay, HTX nông nghiệp Hồng Xuân có 3 ngành nghề sản xuất chính: Sản xuất và kinh doanh hoa quả tươi; Chăn nuôi gà đẻ sinh sản ấp nở gia cầm cung cấp con giống; vườn ươm cây giống cung cấp cây giống các loại. Cụ thể, về trồng trọt: đến nay, HTX có 12,7 ha vải thiều được cấp giấy chứng nhận Vietgap và 10ha cam bưởi cũng sẽ được cấp vào cuối năm 2018; Về chăn nuôi: đến nay HTX có tổng đàn gà đẻ sinh sản gần 6000 con, hàng năm xuất ra thị trường với số lượng trên 90 vạn con các loại.

Trong năm qua được sự quan tâm của các ban ngành trong và ngoài huyện Lục Ngạn, đã tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ về vật chất, đào tạo tập huấn, xúc tiến thương mại và nguồn vốn cho HTX hoạt động sản xuất. HTX cũng được các đối tác khách hàng tin tưởng sử dụng mà liên kết thu mua sản phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, HTX cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất theo quy trình tiên tiến (tiêu chuẩn VIETGAP và GLOBAL GAP) do công nghệ bảo quản còn lạc hậu, địa bàn tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế và doanh nghiệp thu mua nhỏ lẻ.

Do vậy, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn trên, HTX mạnh dạn đề xuất các cấp ủy, chính quyền, địa phương cùng Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ những nội dung sau: Tư vấn xây dựng mô hình HTX nông nghiệp Hồng Xuân sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển giao công nghệ cao cho sản xuất và chăn nuôi; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản trị kinh doanh cho HĐQT cũng như nâng cao kỹ thuật sản xuất cho các thành viên HTX; Hỗ trợ đầu vào phục vụ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, mua sắm máy móc thiết bị, bảo quản chế biến sản phẩm; hỗ trợ HTX nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh dịch vụ; hỗ trợ HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ HTX và các tổ chức tín dụng; hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại cho HTX.

Qua buổi làm việc, HTX nông nghiệp Hồng Xuân cũng khẳng định HTX đủ điều kiện để tham gia thực hiện các nội dung của Đề án “Xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị”. HTX cam kết huy động đủ nguồn lực đối ứng để thực hiện các nội dung của Đề án hỗ trợ theo quy định. Sau kết quả làm việc này, đoàn khảo sát sẽ tổ chức thẩm định phương án/ Dự án đầu tư, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi thực hiện tư vấn, hỗ trợ.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Phòng thông tin – Thư viện

Tin liên quan