NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ TIÊN PHONG MƯỜNG VI PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA TỈNH LÀO CAI

Ngày 24/10/2019 tại UBND xã Mường vi, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Viện Phát triển kinh tế hợp tác đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã  tỉnh Lào Cai tổ chức nghiệm thu và bàn giao mô hình Hợp tác xã Tiên Phong  sản xuất , kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực Gạo Séng Cù, tại xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Dự buổi lễ nghiệm thu và bàn giao có các đồng chí: Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp t ác xã Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường, Viện Trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác; lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bát Xát,  UBND xã Mường Vi, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiêm soát, toàn bộ thành viên Hợp tác xã Tiên phong Mường Vi, đại diện các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm Gạo Séng Cù và một số phóng viên của Đài phát thanh và truyền hình Lào Cai, Báo Lào Cai đến đưa tin.

Tại buổi lễ, tổ công tác đã báo cáo quá trình thực hiện dự án xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị Gạo Séng Cù tại HTX Tiên phong Mường vi. Hợp tác xã Tiên Phong đã báo cáo, đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Theo báo cáo, HTX Tiên Phong Mường Vi đã đạt được mục tiêu đề ra. Dự án đã hỗ trợ tư vấn cho HTX về điều lệ, nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện bộ máy, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu theo đúng Luật HTX năm 2012. Đã tổ chức tốt khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí, điều hành hoạt động của HTX Tiên phong Mường vi. Tập huấn  nâng cao kiến thức về chế biến, bảo quản gạo Séng Cù gắn với bảo vệ môi trường.  Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, thành viên HTX Tiên phong Mường vi đã có thêm kiến thức về trồng, chăm sóc, chế biến gạo Séng Cù, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Từ đó, tay nghề của các thành viên được nâng cao, chất lượng của sản phẩm được nâng lên. Dự án đã tổ chức Hội nghị “Phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo Séng Cù”, Hội nghị đã  đánh giá được tiềm năng phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Gạo Séng Cù; nhu cầu thị trường để định hướng xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực. Từ đó phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất gạo Séng Cù trên địa bàn tỉnh, đưa ra các giải pháp phát triển trong sản xuất và tiêu thụ đối với sản phẩm chủ lực gạo Séng Cù tại tỉnh Lào Cai. Đặc biệt, dự án đã hỗ trợ  về cơ sở vật chất cho hợp tác xã Tiên phong Mường vi một số máy móc, trang thiết bị như: 01 máy đánh bóng gạo (1tấn/giờ) CBL-2C (Việt Nam);  02 máy bóc vỏ lúa CL1000 (Việt Nam); 01 sàng loại tạp chất TC 1-2NS (Việt Nam); 01 sàng phân loại gạo SX4-2A (Việt Nam); 01máy đo độ ẩm lúa, gạo (Nhật Bản).Tất cả các máy móc hỗ trợ đền mua mới và 100% sử dụng tốt. Hợp tác xã đã vào mục tài sản không chia của hợp tác xã để phục vụ chung cho cộng đồng thành viên.

Các đại biểu dự lễ nghiệm thu đã đánh giá rất cao kết quả của dự án, đặc biệt tiến độ dự án đạt đạt đúng mục tiêu và về đích trước kế hoạch đặt ra. Nhờ có dự án tư vấn hỗ trợ nên HTX Tiên phong Mường vi đã hoàn thiện được điều lệ HTX, nâng cao năng lực quản trị HTX, xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh chất lượng, hiệu quả hơn theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012. Cũng nhờ có sự hỗ trợ cơ sở vật chất, hợp tác xã có dây chuyền sản xuất Gạo Séng cù hiện đại hơn, giảm tải lao động thủ công, nâng cao sản lượng Gạo Séng Cù cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Hợp tác xã đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với  Công ty TNHH MTV Thương Mại Minh Thắng, Công ty cổ phần VIETRAP, Siêu Thị Đức Huy,  Công ty TNHH MTV Minh Dương (tại tỉnh Lào Cai) trong thời gian 5 năm tới.

Hợp tác xã đã đưa ra một số ý kiến, đề xuất Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục quan tâm và hỗ trợ thêm cơ sở vật chất, đặc biệt việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi  để tạo điều kiện hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực Gạo Séng cù.

Kết luận buổi lễ nghiệm thu và bàn giao, đồng chí Lê Văn Nghị đã đánh giá cao sự phối hợp của các cấp ngành địa phương để hoàn thành dự án nghiêm túc và đúng mục tiêu của dự án. Đồng chí đánh giá việc triển khai dự án của Viện Phát triển kinh tế hợp tác được tổ chức bài bản theo đúng tinh thần Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò quản lí của UBND xã Mường vi và đề nghị UBND xã Mường vi, HTX Tiên Phòng Mường vi, đơn vị bao tiêu sản phẩm cần có hợp đồng nguyên tắc rõ ràng trong việc tiêu thụ sản phẩm tránh tình trạng được mùa rớt giá. Đồng chí yêu cầu HTX Tiên phong Mường vi cần có Quyết định cử 01 người đứng ra chịu trách nhiệm bảo quản, vận hành duy tu máy móc được hỗ trợ để gìn giữ máy hoạt động hiệu quả. Đồng chí  nhấn mạnh việc hợp tác xã cần chỉ đạo tài chính xây dựng phương án giá thành mới cho sản phẩm mới khi được áp dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị sản phẩm. Đông chí đề nghị HTX  sử dụng cơ sở vật chất được hỗ trợ phải đúng mục đích, những nội dung hỗ trợ phải được cam kết hạch toán vào tài sản dùng cho các thành viên hoạt động hiệu quả để nâng cao giá trị phát triển năng xuất, sản phẩm phải đảm bảo gắn với chuỗi giá trị, đảm bảo cung cầu, giữ vững thương hiệu….Cần có quy hoạch nguồn nguồn nguyên liệu, thị trường, cần xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo./.

Hương Thủy – Trưởng phòng Quản lý Khoa học

Tin liên quan