Sơ đồ bố trí gian hàng Hội chợ Xúc tiến thương mại Hợp tác xã 2019

Ban tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại Hợp tác xã 2019 thông báo tới các đơn vị tham gia hội chợ sơ đồ mặt bằng bố trí gian hàng:

Tải sơ đồ hội chợ tại đây.

Mọi chi tiết về Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2019 xin theo dõi tại đây:

http://vca.org.vn/hoi-cho-xuc-tien-thuong-mai-c96.html

Ban Tổ chức hội chợ.