TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN LANG CHÁNH, TỈNH THANH HÓA

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo. Ngày 23, 24 tháng 5 năm 2023, Viện Phát triển kinh tế hợp tác phối hợp với UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo là công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng các thôn trên địa bàn huyện.

ThS Nguyễn Kim Loan – Nguyên giảng viên chính, Khoa Công tác xã hội Trường Đại học Lao động – Xã hội

Tham gia lớp tập huấn các học viên là công chức phụ trách lĩnh vực Lao động-TB&XH, các Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố, đại diện nhóm tổ cộng đồng tham gia dự án các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lang Chánh. Buổi tập huấn hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hướng dẫn các mẫu đề cương như: kế hoạch công tác xã hội, xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, sản xuất theo nhiệm vụ, sản xuất đặc thù; Đề cương báo cáo kết quả thực hiện dự án giảm nghèo và báo cáo tổng hợp về các dự án giảm nghèo, … Tại lớp tập huấn các học viên cũng đã được trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các nhóm trao tham gia thảo luận

Thông qua đợt tập huấn, giúp nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, qua đó thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đồng thời giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương cơ sở thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo trong những năm tiếp theo trên địa bàn./.

Phòng QLKH

 

 

Tin liên quan