Tin nổi bật

Khảo sát Hợp tác xã chè Nhật Thức (Thái Nguyên) để hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Khảo sát Hợp tác xã chè Nhật Thức (Thái Nguyên) để hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng, Trưởng đoàn công tác (đứng) phát biểu tạo buổi khảo sát Căn cứ vào hồ sơ lựa chọn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, ngày 27/05/2020, Tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Phát triển... Xem thêm »

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG CHÈ SHAN TUYẾT CỦA HỢP TÁC XÃ SƠN TRÀ – TUYÊN QUANG THAM GIA XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ

HỘI NGHỊ  ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG CHÈ SHAN TUYẾT CỦA HỢP TÁC XÃ SƠN TRÀ – TUYÊN QUANG THAM GIA XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ
  Ngày 13-9, tại UBND huyện Na Hang,  Viện Phát triển kinh tế hợp tác đã phối hợp với  Liên minh Hợp tác tỉnh Tuyên Quang và Hợp tác xã Sơn Trà tổ chức Hội nghị: “ Đánh giá tiềm năng phát triển và tiêu thụ bền vững sản... Xem thêm »

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHỦ LỰC GẠO TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHỦ LỰC GẠO TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương, ngày 14- 08-2019, Viện Phát triển kinh tế hợp tác phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Điện... Xem thêm »

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHỦ LỰC CHÈ HỮU CƠ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHỦ LỰC CHÈ HỮU CƠ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Hợp tác xã chè La Bằng, tỉnh Thái Nguyên phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương, ngày 21- 08-2019, Viện phát triển kinh tế hợp tác phối hợp... Xem thêm »