VCA tổ chức hội nghị Tham vấn tổ chức lại, tái cơ cấu HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả thấp vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 21/5, tại Ninh Bình, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị tham vấn tổ chức lại, tái cơ cấu hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả thấp vùng đồng bằng sông Hồng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh- Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Lê Thị Tâm- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo Liên minh HTX của 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 461 phê duyệt đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.
Tại quyết định này, Liên minh HTX Việt Nam được phân công thực hiện 8 nhiệm vụ cụ thể. Sau 2 năm triển khai, Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình hành động trong toàn hệ thống; thực hiện tốt công tác duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả của HTX, Liên hiệp HTX, trong đó có 500 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; tăng số lượng HTX thành lập mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX yếu kém.
Quang cảnh hội nghị
Đồng thời tích cực triển khai công tác xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX đã ngừng hoạt động. Năm 2017, số lượng HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt 4.400 HTX, chiếm 36% tổng số HTX nông nghiệp toàn quốc. Đến nay, tỷ lệ đạt 41%, tương đương hơn 5.600 HTX.
Đối với khu vực đồng bằng sông Hồng, tính đến hết năm 2018 có hơn 6.000 HTX và 18 liên hiệp HTX. Trong đó, có 532 HTX hoạt động hiệu quả thấp, bởi các nguyên nhân: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, trình độ quản trị kém, cơ sở vật chất và trình độ sản xuất thấp, thiếu vốn, chất lượng sản phẩm không cao…
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương án tái cơ cấu bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả của các HTX hoạt động hiệu quả thấp. Trong đó chỉ rõ một số phương án cụ thể như: Tổ chức lại và thành lập mới các HTX theo các ngành hàng chủ lực chuyên ngành theo lĩnh vực, hoàn thành việc chuyển đổi theo Luật HTX 2012, nâng tỷ lệ HTX liên kết tiêu thụ sản phẩm theo ngành hàng, phát triển liên hiệp HTX…

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh cho biết, để tổ chức lại, tái cơ cấu HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả thấp vùng Đồng bằng sông Hồng đạt hiệu quả đòi hỏi toàn hệ thống cần phải có hướng giải quyết mang tính bền vững, kiên trì và thường xuyên. Có thể thấy quá trình tái cơ cấu không đơn giản chỉ giải thể, phá sản mà còn phải quan tâm củng cố để các HTX hồi sinh phát triển.

Việc tái cơ cấu HTX  kém hiệu quả là nhiệm vụ thường xuyên, cần quan tâm, cũng như phát triển mới các HTX và củng cố các HTX hiện có đi liền việc tái cơ cấu cần phải có tiêu chí hoạt động hiệu quả, HTX công nghệ cao. Trong đó cần chú ý đến các yếu tố tác động, chuyển đổi cây trồng vật nuôi và tính đến tác động của HTX trong thời đại mới. Tuân thủ nguyên tắc tự chủ, tự nguyện tự chịu trách nhiệm và nâng cao trách nhiệm, vai trò của cơ quan chính quyền đối với đề án.

Quang cảnh hội nghị

Hội thảo đã cùng nhau thảo luận và chỉ ra các nguyên nhân, thực trạng về HTX kém hiệu quả, bên cạnh đó cũng đã thống nhất cao cần có đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực, ý nghĩa để tổ chức, thực hiện củng cố, ổn định  cả về cơ chế chính sách và nội lực cho các HTX hồi sinh và phát triển.

Trung tâm thông tin – tuyên truyền