Tin Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Bầu bổ sung nhân sự Ban chấp hành lần 7, khóa IV

Bầu bổ sung nhân sự Ban chấp hành lần 7, khóa IV
Sau khi lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các đại biểu về hai báo cáo, hội nghị chuyển sang công tác nhân sự. Tại hội nghị cũng nhận được 13 ý kiến về công tác nhân sự, tập trung vào việc số lượng, quy trình bổ nhiệm... Xem thêm »