VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC LÀM VIỆC VỚI TỔ CHỨC FFD- PHẦN LAN

Ngày 29/3/2019, tại Hà Nội, Viện Phát triển kinh tế hợp tác đã có buổi làm việc với đoàn  cán bộ của Tổ chức  Phát triển thực phẩm và lâm nghiệp Phần Lan ( FFD).

Tham dự buổi làm việc: về phía Việt Nam, có TS. Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng, Viện Phát triển kinh tế hợp tác, TS. Phạm Thị Hồng Yến, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và nhóm cán bộ chuyên gia của Viện Phát triển kinh tế hợp tác tham gia xây dựng Dự án. Về phía FFD có ông Rauno Karppinen – Giám đốc Tổ chức Phát triển rừng Phần Lan (Savotta), bà Noora Simola, cán bộ dự án của Tổ chức FFD.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi về dự thảo Dự án: “Thúc đẩy phát triển rừng quy mô hộ gia đình theo hướng phát triển bền vững và quản lý rừng hiệu quả tại Việt Nam” đã được Tổ chức FFD hỗ trợ xây dựng trong năm 2018.

Dự án gồm 3 cấu phần chính, gồm: Cấu phần 1 là hoàn thiện thể chế, chính sách đối với trồng rừng, quản lý rừng, cấp chứng chỉ rừng; cấu phần 2 là ứng dụng, chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong trồng, quản lý, khai thác rừng trồng; cấu phần 3 là tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển rừng, đào tạo, nâng cao năng lực cho người trồng, quản lý, khai thác rừng cho hộ trồng rừng, hợp tác xã, tổ hợp tác trồng, khai thác và quản lý rừng. Dự án  dự  triển khai thực hiện trong 4 năm (2019-2022).

Nay phía FFD đề nghị sửa đổi một số nội dung của dự án để phù hợp với mục tiêu của Dự án là hỗ trợ các chủ rừng quy mô nhỏ nâng cao hiệu quả quản lý rừng bền vững gắn với giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí sẽ chỉnh sửa lại dự thảo Dự án và trình các cơ quan có liên quan trong tháng 4 năm 2019.

Phòng Thông tin – Thư viện và Hợp tác quốc tế

 

 

Tin liên quan