Tăng cường hợp tác quốc tế để huy động thêm nguồn lực phát triển bền vững Viện Phát triển kinh tế hợp tác

Cùng với các hoạt động thường xuyên khác của Viện Phát triển kinh tế hợp tác (ICED) như nghiên cứu và quản lý khoa học, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã trong hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam, công tác hợp tác quốc tế được lãnh đạo Viện quan tâm với mục đích mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế để huy động thêm nguồn lực phát triển bền vững ICED. Trong thời gian qua, lãnh đạo Viện đã củng cố về mặt tổ chức và tạo điều kiện để Phòng Hợp tác quốc tế mở rộng hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế, các viện, trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học ngoài nước nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khóa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; trao đổi đoàn, cũng như nhận hỗ trợ từ các đối tác quốc tế một số chương trình, dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức của Viện nói riêng và đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã trong hệ thống Liên minh hợp tác xã nói chung.

Các hoạt động hợp tác quốc tế chủ yếu của Viện:

1-Với Viện phát triển hợp tác nông nghiệp quốc tế châu Á – Nhật Bản (IDACA): IDACA là tổ chức đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp theo kế hoạch, chương trình của Bộ Nông Lâm Ngư Nhật Bản (MAFF) và Liên đoàn TW hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản (JA-ZENCHU) cho các tổ chức hợp tác xã các nước trên thế giới, chủ yếu là các nước trong khu vực châu Á.Trong thời gian qua, đoàn cán bộ của ICED do Viện trưởng dẫn đầu đã thăm và làm việc với Chủ tịch JA-Zenchu và Giám đốc IDACA để trao đổi và thảo luận nội dung hợp tác giữa ICED và IDACA trong thời gian tới, trong đó chú trọng đến IDACA tiếp nhận và đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trẻ của ICED. Đồng thời, IDACA cũng cử đại diện sang thăm và làm việc với ICED.

2-Với Trung tâm giao lưu văn hóa toàn cầu Nhật Bản và Trường đại học Hosei Tokyo-Nhật Bản: Hai tổ chức này có quan hệ chặt chẽ với ICED và thường xuyên trao đổi thông tin và mong muốn tổ chức các đoàn sinh viên Nhật Bản sang thực tập, giao lưu với sinh viên các trưởng đại học, cao đẳng ở Việt Nam, cũng như các công ty Nhật Bản đang kinh doanh tại Việt Nam.Ngoài ra, Trung tấm giao lưu văn hóa Nhật Bản và Trường đại học Hosei mong muốn ICED là cầu nối giới thiệu thế hệ trẻ Việt nam sang du học tại trường.

Hiện nay, ICED đã thành lập cơ quan đại diện tại Nhật Bản để mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức hợp tác xã, viện nghiên cứu – đào tạo, trường và các doanh nghiệp khác của Nhật Bản.

3- Với Quỹ phát triển vì tự do CHLB Đức (FNF): ICED và FNF đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nâng cao năng lực cán bộ của Viện và Liên minh hợp tác xã Việt Nam, theo đó hằng năm, FNF hỗ trợ cho ICED chương trình, dự án cụ thể theo đề nghị của ICED như hội thảo mô hình hợp tác xã thủy sản trong xây dựng nông thôn mới tại Cần Thơ; lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ICED và VCA tại Cát Bà – Hải Phòng. Đặc biệt, năm 2014 để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, phổ biên Luật Hợp tác xã năm 2012 trong toàn hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Viện trưởng ICED và Giám đốc FNF đã ký Thỏa thuận tài trợ dự án “Biên tập và xuất bản sách – Hỏi và đáp Luật Hợp tác xã năm 2102”. ICED và FNF cũng đã thống nhất những nội dung chính hợp tác giữa hai tổ chức năm 2015-2017.

4-Với Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tếCanada(Socodevi): 2014, năm đầu tiên, theo sự phân công của Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, ICED là đơn vị triển khai các hoạt động trong chương trình” Chung tay xây dựng hợp tác xã Việt Nam” do Socodevi hỗ trợ. ICED đã tích cực, chủ động phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế – Liên minh hợp tác xã Việt Nam xây dựng chương trình hợp tác với Socodevi và được Socodevi chấp nhận tổ chức hội thảo quốc tế “Liên kết các hợp tác xã để xây dựng liên hiệp hợp tác xã – Kinh nghiệm Canada và thực tiễn Việt Nam” và hội thảo quốc tế “Mô hình hợp tác xã trường học – Kinh nghiệm Canada và thực tiễn Việt Nam”. ICED có các cuộc tiếp xúc và trao đổi với đại diện Socodevi để chuẩn bị tham gia vào dự án “Phát triển bền vững hợp tác xã ViệtNam” giai đoạn 2015-2020.

5-Với Viện đào tạo quốc gia -Tổ chức nông dân Đài Loan (NTIFO): ICED đã trao đổi thông tin và thiết lập quan hệ hợp tác với NTIFO. Đây là Viện đào tạo lớn của Đài Loan chuyên đào tạo cán bộ quản lý nông nghiệp, thủy sản rất gần gũi với đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã thủy sản ViệtNam. ICED và NTIFO đang chuẩn bị ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa ICED và NTIFO trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi đoàn và hỗ trợ dự án “Nâng cao năng lực và kỹ năng quản trị kinh doanh cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp ViệtNam”.

Ngoài ra, ICED có quan hệ hợp tác với Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt – Nhật (VJCC), JICA v.v…

IMG1

IMG2

Hội thảo tổ chức tại Cần Thơ do FNF hỗ trợ

IMG3

Ký kết thỏa thuận hợp tác với đoàn đối tác Nhật Bản

Tin liên quan