Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Canada – Internation Cooperation Devolopment (SOCODEVI)

Socodevi được thành lập năm 1985. Là tổ chức thực hiện các chương trình, dự án của Liên đoàn hợp tác xã vùng Quebeck – Canada cho các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chương trình, dự án của Socodevi thực hiện tại Việt Nam giai đoạn I từ năm 2007 đến năm 2012, trong đó Liên minh hợp tác xã Việt Nam là đối tác quốc gia.

Các hoạt động của dự án do Socodevi hỗ trợ nâng cao năng lực như đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, tham quan học tập và các hoạt động của giai đoạn I thực hiện tại Liên minh hợp tác xã 8 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Nam, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, t/p Hồ Chí Minh và Sóc Trăng cùng 28 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giai đoạn II của chương trình từ năm 2013-2015 với tên gọi “Chung tay phát triển hợp tác xã Việt Nam” được triển khai tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Nam, An Giang và Tiền Giang cùng 16 hợp tác xã và 04 liên hiệp hợp tác xã, đồng thời hỗ trợ Trường đại học Xã hội & Nhân văn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thành lập Hợp tác xã trường học Đại học Xã hội & Nhân văn. Ngoài ra, Socodevi giúp Liên minh hợp tác xã Hà Nội xây dựng dự án “Mô hình hợp tác xã dịch vụ nhà ở theo mô hình hợp tác xã dịch vụ nhà ở Quebeck – Canada”.

Từ tháng 10/2013, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam giao Viện Phát triển kinh tế hợp tác và đơn vị trực tiếp triển khai các chương trình hợp tác với Socodevi. Năm 2014, ICED xây dựng kế hoạch hợp tác với Socodevi tổ chức các hội thảo về mô hình hợp tác xã trường học và mô hình công ty trong hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012.

Phòng Hợp tác quốc tế – iCED

Tin liên quan