Tổ chức phát triển vì tự do CHLB Đức – Friendrich Naumann Foundation for freedom (FNF)

 Là tổ chức phi chính phủ của Cộng hòa Liên bang Đức đang hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực quản lý kinh tế – xã hội hướng tới phát triển bền vững theo kinh tế thị trường. FNF hỗ trợ cho các tổ chức của Việt Nam thông qua các chương trình, dự án do chính phủ CHLB Đức tài trợ.

Năm 2011, Viện Phát triển kinh tế hợp tác có quan hệ hợp tác với FNF thông qua việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tổ chức trong giai đoạn 2012-2014. Sự hợp tác giữa FNF và ICED khởi đầu bằng việc FNF hỗ trợ ICED tổ chức hội thảo “ Vai trò hợp tác xã thủy sản trong xây dựng nông thôn mới tại đồng bằng sông Cửu Long” tại thành phố Cần Thơ và lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Liên minh hợp tác xã Việt Nam tại Cát Bà, Hải Phòng.

IMG2

Hội thảo tại Cần Thơ

Tháng 5 năm 2014, FNF và ICED đã ký Thỏa thuận hỗ trợ dự án cho ICED biên tập và xuất bản sách”Hỏi và Đáp Luật Hợp tác xã 2012 và các nghị định hướng dẫn thực hiện”. Khi cuốn sách hoàn thành sẽ là công cụ đắc lực trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Hợp tác xã 2102 trong hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

Vừa qua, Lãnh đạo ICED và FNF đã có buổi làm việc đánh giá lại kết quả hợp tác giữa 2 tổ chức trong thời gian qua và trao đổi nội dung hợp tác giai đoạn 2015-2017.

Phòng Hợp tác quốc tế – iCED

Tin liên quan