Viện hợp tác phát triển nông nghiệp châu Á – Institute for The Devolopment of Agricultural Cooperative in Asia (IDACA)

Là Viện chuyên đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã cho các nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam theo các khóa đào tạo trung và ngắn hạn của Bộ Nông Lâm Nghư nghiệp Nhật Bản và Liên minh hợp tác xã quốc tế.

Trong thời gian qua, ICED và IDACA có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ thông qua các chuyến thăm của Lãnh đạo 2 Viện với mục đích chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, tháng 4 năm 2014, Viện trưởng ICED đã có chuyến thăm và làn việc với lãnh đạo IDACA tại Tokyo. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực 2 bên cùng quan tâm. Từ năm 2012 đến nay, mỗi năm ICED được cử 01 cán bộ sang học khóa đào tạo tại Tokyo – Nhật Bản do IDACA tổ chức.

Phòng Hợp tác quốc tế – iCED

Tin liên quan