Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ môi trường cấp ngành “Xây dựng mô hình HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường”.

Sáng ngày 10/9/2019 tại Viện Phát triển kinh tế hợp tác – Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ môi trường cấp ngành “Xây dựng mô hình HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường”.

Đồng chí Lê Văn Nghị – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ cùng với các thành viên Hội đồng nghiệm thu.

Nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường” là một trong những nhiệm vụ khoa học cấp ngành Viện Phát triển kinh tế hợp tác được Liên minh HTX Việt Nam giao thực hiện trong 2 năm 2017-2018, tổng kinh phí 850 triệu đồng. Chủ nhiệm Nhiệm vụ cũng với nhóm nghiên cứu đã xây dựng Nhiệm vụ với mục tiêu xây dựng được HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường để tuyên truyền, nhân rộng góp phần đẩu mạnh quá trình phát triển HTX nông nghiệp nói chung và HTX chăn nuôi nói riêng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tác động môi trường…

Để có được thành công của Nhiệm vụ nhóm nghiên cứu đã điều tra thực trạng tại 9 tỉnh trên cả nước (Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắc Lắc, Tiền Giang, Đồng Nai, Long An) và đã đánh giá được thực trạng hoạt động của các HTX chăn nuôi gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường. Mô hình HTX được ứng dụng trên 2 HTX là HTX Hoàng Long – Hà Nội và HTX nông nghiệp sạch Quế Sơn- Quảng Nam với tổng tiền hỗ trợ 380 triệu đồng. Tại Hội đồng nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao giá trị thực tiễn và triển vọng tác động xã hội từ kết quả đạt được của Nhiệm vụ có thể áp dụng vào thực tiễn trong hoạt động chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến cho Nhiệm vụ như: Nhiệm vụ cần bổ sung tổng quan thực trạng chăn nuôi, phân tích rõ hơn phương pháp thực hiện, cần chỉ ra những điểm yếu của HTX và những điểm mạnh của HTX kiểu mới là gì. Đánh giá rõ hơn kết quả khảo sát, đánh giá những việc làm được, chưa làm được của Nhiệm vụ. Một số ý kiến cho rằng cần bổ sung, điều chỉnh lại kết luận theo các mục tiêu của Nhiệm vụ.

Kết luận của Hội đồng nghiệm thu, đồng chí Lê Văn Nghị yêu cầu nhóm thực hiện Nhiệm vụ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện báo cáo Nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu nhóm thực hiện nhiệm vụ đưa ra các kiến nghị với Chính phủ, với địa phương về lập vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung, cần bổ sung thêm lợi ích của HTX nói chung và HTX chăn nuôi nói riêng trong xây dựng nông thôn mới hiện nay. Kết luận xây dựng mô hình theo tiêu chí “Theo Luật, có Lãi, có Lợi”. Cuối cùng, đồng chí nhất trí với ý kiến của thành viên hội đồng dồng ý nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng mô hình HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường”.

Hương Thủy – Trưởng Phòng Khoa học ICED

Tin liên quan