NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NGÀNH  DO VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC THỰC HIỆN

Chiều ngày 10/9/2019 tại Viện Phát triển kinh tế hợp tác, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành  “Nghiên cứu tác động đến sự hình thành và phát triển HTX theo Luật Hợp tác xã.  Đề xuất các giải pháp phát triển HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả” do Thạc sĩ Phạm Hoa Sinh làm chủ nhiệm Đề tài.

Tiến sĩ Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch liên minh HTX Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cùng 6 thành viên của hội đồng là các giáo sư, phó giáo sư, tiến  sĩ am hiểu về  lĩnh vực hợp tác xã.

Đề tài “Nghiên cứu tác động đến sự hình thành và phát triển HTX theo Luật HTX, đề xuất các giải pháp phát triển HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả” do Viện Phát triển kinh tế hợp tác chủ trì được tổ chức thực hiện năm 2018. Mục tiêu của Đề tài là nghiên cứu, làm rõ được các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời đề xuất được những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trong điều kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế; hỗ trợ thí điểm 01 hợp tác xã.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về kết quả nghiên cứu của đề tài, trong khuôn khổ kinh phí hạn chế 200 triệu đồng nhưng nhóm nghiên cứu đã tích cực thực hiện các nội dung đề ra, đạt mục tiêu nghiên cứu và còn hỗ trợ được HTX DVNN Thạch Sơn (Phú Thọ) 83 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công nhóm nghiên cứu, các ý kiến của hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần bổ sung, lảm rõ thêm một số nội dung về phát triển HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả theo luật HTX năm 2012;  các tác động của luật HTX năm 2012 đến quá trình thành  lập và hoạt động của các HTX trên các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.

Kết thúc buổi nghiệm thu, TS. Lê Văn Nghị , Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của chủ nhiệm đề tài và nhóm cán bộ tham gia đề tài đã hoàn thành các nội dung của Đề tài có chất lượng. Các kết quả nghiên cứu của Đề tài có tính mới, có cơ sở khoa  học. Tuy nhiên, trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, yêu cầu Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu và hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài trình  Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phê duyệt và thanh lý hợp đồng nghiên cứu. Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu châm điểm. Đề tài đạt loại B./.

Hương thủy – Trưởng phòng QLKH ICED

Tin liên quan