Tin tức

Hợp tác xã quốc tế : Sự kiện và Con số – Nhân Ngày quốc tế Hợp tác xã của Liên hiệp quốc và Ngày Hợp tác xã quốc tế của Liên minh hợp tác xã quốc tế năm 2014 (vào Ngày thứ Bẩy tuần đầu tiên của tháng 7 hàng năm)

Hợp tác xã quốc tế : Sự kiện và Con số – Nhân Ngày quốc tế Hợp tác xã của Liên hiệp quốc và Ngày Hợp tác xã quốc tế của Liên minh hợp tác xã quốc tế năm 2014 (vào Ngày thứ Bẩy tuần đầu tiên của tháng 7 hàng năm)
     Bạn có biết:      Trải qua gần 2 thế kỷ hình thành và phát triển, Phong trào hợp tác xã quốc tế kết nối 1 tỷ người là thành viên trên toàn thế giới. Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA) là tổ chức đại... Xem thêm »